ملات خشک

برخی از مزایای بن ملات

برخی از مزایای بن ملات

 برخی از مزایای «بن ملات» در مقایسه با ملاتهای سنتی به شرح زیر می باشد :

  • افزایش سرعت اجرا
  • کاهش پرت مصالح و صرفه جویی در مصرف مواد اولیه مانند سیمان
  • اطمینان از کیفیت مصالح اولیه و امکان کنترل کیفیت محصول نهایی (بر اثر کاهش خطای انسانی)
  • چسبندگی بهتر و خواص مکانیکی بهبود می یابد
  • دوام و مقاومت بالاتر در برابر سایش و ضربه
  • قابلیت تغییر شکل بهتر و کارایی بالاتر ملات
  • کمک به حفظ محیط زیست و کاهش مخاطرات و هزینه‌های حمل و نقل و انبار
  • سهولت در کار و دسترسی به مصالح (سیستم یک جزیی در برابر چند جزیی)
  • قابلیت نگهداری طولانی مدت در انبار
  • مصرف آب کمتر و امکان رعایت دقیق نسبت‌ها
کاربردهای ملات خشک
3 of 3