کفپوش بتنی

موارد استفاده و کاربرد کفپوش

موارد استفاده و کاربرد کفپوش

 

  • سیستم های روسازی کف و ضد سرخوردگی
  • کفسازی صنعتی و تزئینی
  • مکان هایی که سطوح تحت سایش شدید قرار دارند
  • پارکینگ ها و انبار ها و بندرگاه ها
  • سطح معابر ، پیاده روها و تقاطع ها
  • کف پله محوطه های بیرونی
  • رویه رمپ ها ، شیب ها و پیچ ها
  • کف های هشدار دهنده و سرعت گیر حاشیه ای و عرضی جاده ها واتوبا ن ها و رویه محدوده های ایستگاه های عوارضی
  • رویه محوطه های پالایشگاهی و جایگاه های سوخت گیری

 

اسامی کارگاههای تولید کننده کفپوش بتنی
3 of 3