کفپوش بتنی

اسامی کارگاههای تولید کننده کفپوش بتنی

اسامی کارگاههای تولید کننده کفپوش بتنی

  • شرکت بنیاد بتن آذرآبادگان:
  1. کارگاه شماره 3 تبریز

 

  • شرکت بنیاد بتن کاسپین:
  1. کارگاه لاله آباد
مزایای کفپوش بتنی موارد استفاده و کاربرد کفپوش
2 of 3