بلوک های سبک بتنی

مشخصات فنی بلوک بتنی سبک

مشخصات فنی بلوک بتنی سبک

بلوک بتنی سبک، یک واحد بتنی ساختمانی است (CMU) ساخته شده از مصالح سبک شده (گسترش حجمی) جهت تقلیل وزن مخصوص بلوک نسبت به استاندارد معمولی آن.

بلوک های سبک مطابق الزامات استاندارد ASTM C330 می باشند.اطلاعات بیشتر :

بلوک های معدنی وصنعتی
3 of 3