بلوک های سبک بتنی

اسامی کارگاههای تولید کننده بلوک

اسامی کارگاههای تولید کننده بلوک

  • شرکت بنیاد بتن آذرآبادگان:
  1. کارگاه شماره 1 - خسروشهر
  2. کارگاه شماره 4 – مراغه
  3. کارگاه شماره 5 – اهر

 

  • شرکت بنیاد بتن آذرعمران غرب:
  1. کارگاه میثم کرمانشاه

 

  • شرکت بنیاد بتن خراسان:
  1. کارگاه مشهد

 

  • شرکت بنیاد بتن کاسپین:
  1. کارگاه لاله آباد
بلوک های معدنی وصنعتی
1 of 3