جدول بتنی

مشخصات فنی جدول بتنی

مشخصات فنی جدول بتنی

 

طبق استاندارد

  • هوا داخل آن حدود 5.5 تا 8 درصد
  • اسلامپ آن ماکزیمم 8 سانت
  • مقاومت فشاری حداقل 250 kg/m2
  • سیمان و شن وماسه مصرفی مطابق استاندارد
اسامی کارگاههای تولید کننده جدول
3 of 3