جدول بتنی

اسامی کارگاههای تولید کننده جدول

اسامی کارگاههای تولید کننده جدول

  • شرکت بنیاد بتن آذرآبادگان:

  1. کارگاه شماره 3 تبریز

 

  • شرکت بنیاد بتن اصفهان:

  1. کارگاه نور اصفهان

 

  • شرکت بنیاد بتن خراسان:

  1. کارگاه مشهد

 

  • شرکت بنیاد بتن خوزستان:

  1. کارگاه اهواز

 

  • شرکت بنیاد بتن کاسپین:

  1. کارگاه لاله آباد

مزایای جدول بتنی مشخصات فنی جدول بتنی
2 of 3