خرپای تیرچه و تیرچه

موارد استفاده تیرچه بتنی

موارد استفاده تیرچه بتنی

  • عضو ساختمانی در سقف های بتنی
  • مناسب برای فنس پست ها، سقف ها، پرلین، تیرچه پیش تنیده
  • در ساخت تونل ها
  • تضمین کیفیت طبق مشخصات 2008 و ISO9001
اسامی کارگاههای تولید کننده تیرچه
3 of 3