خرپای تیرچه و تیرچه

مزایای خرپای فلزی

مزایای خرپای فلزی

  • تولید بنا به زمان درخواست شده و تغییرات شخصی
  • تنظیمات و تغییرات آرماتورهای تمام اتوماتیک
  • حداقل ضایعات
  • تولیدات استاندارد و سری خرپا فلزی مستقیم از حلقه میلگردها
  • کارآمد، با پیکربندی انعطاف پذیر و تغییر
اسامی کارگاههای تولید کننده تیرچه
1 of 3